«Ніжинська дитяча хореографічна школа» відповідно до Закону України «Про освіту» та спеціального (профільного) Закону України «Про позашкільну освіту» є частиною структури освіти і спрямовується на розвиток здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному значенні.

«Ніжинська дитяча хореографічна школа» проводить навчально-виховну, методичну, культурно-просвітницьку, етнографічно-пошукову роботу; здійснює роботу по відродженню історії українського старовинного костюму та побуту, збереженню декоративно-ужиткових експонатів та пам’яток народної творчості у Народному музеї українського старовинного костюму та побуту «Ніжинської дитячої хореографічної школи».

Основними завданнями «Ніжинської дитячої хореографічної школи»  є:

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних  цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;
 • естетичне виховання дітей та юнацтва;
 • навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;
 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;
 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації та розвитку самодіяльно-художньої творчості;
 • поповнення фондів бібліотеки та музею;
 • забезпечення широкої гласності результативності творчих колективів;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази;
 • створення умов для формування репертуару творчих колективів;
 • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів.

Навчання в «Ніжинській дитячій хореографічній школі» здійснюється згідно з  Типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів системи Міністерства культури України за чотирма напрямками хореографічного мистецтва:

 1. «Класичний танець»
  На уроках класичного танцю діти опановують танцювальну техніку як основу втілення хореографічного образу. Вона є фундаментом для оволодіння всіма іншими танцювальними дисциплінами. Допомагають їм у цьому талановиті педагоги:  Олександр Пархоменко,  Алла Ганага,  Ольга Даценко, Ігор Яцина, Оксана Лисиця (концертмейстери:  Вікторія Пампура, Ірина Колодка).
 1. «Народно-сценічний танець»
  Це один з найдавніших видів народного мистецтва, який складався та розвивався упродовж тисячоліть під впливом географічних, історичних та соціальних умов життя народу. Розвиваючись, взаємозбагачуючись та вдосконалюючись він досягнув високого художнього рівня та віртуозності техніки. Саме високої професійної та виконавської майстерності на уроках народно-сценічного танцю вимагають від учнів школи  досвідчений викладач-методист, кандидат педагогічних наук Олександр Пархоменко та молодий викладач, випускник «Ніжинської дитячої хореографічної школи»  2003 року Ігор Яцина (концертмейстери: Олександр Волосок та Микола Пампура).
 1. «Спортивний бальний танець»
  Бальний танець – один із засобів естетичного виховання творчого начала у кожній людині. Як і будь-яке мистецтво, бальний танець здатний приносити глибоку естетичну насолоду. Сформувати у школярів уявлення про багатогранність бального танцю, який поєднує в собі засоби музичного, пластичного, спортивно-фізичного, етичного і художньо-естетичного розвитку –  такі завдання на уроках спортивного бального танцю ставлять перед собою  викладач-методист     Ірина Мірошник  та старший викладач Галина Тимошенко (концертмейстер  Олександр Савич).
 1. «Сучасний танець»
  Мета даного навчального предмета – збагатити знання учнів про хореографічне мистецтво, сформувати в учнів уявлення про багатогранність сучасного танцю, який разом з іншими напрямками хореографічного мистецтва сприяє   розвитку музичних, ритмічних, фізичних та художньо – естетичних здібностей дітей. Про це на своїх уроках дбають досвідчені викладачі школи Ольга Даценко і Оксана Лисиця  та молодий викладач, випускниця «Ніжинської дитячої хореографічної школи» 2006 року  Оксана Добриня.

Поряд з предметами хореографічного циклу учні школи опановують мистецтво гри на музичних інструментах, відвідуючи уроки по класу фортепіано, скрипки і баяну, та  вокальне мистецтво, відвідуючи уроки академічного та естрадного співу.  

«Музичний інструмент фортепіано», «Музичний інструмент скрипка», «Музичний інструмент баян», «Сольний спів», «Естрадний спів», «Музична грамота та слухання музики» – саме ці дисципліни музичного циклу вивчають учні «Ніжинської дитячої хореографічної школи».  

Досвідчені, творчі, неповторні особистості, а саме такі педагоги працюють на музичному відділенні «Ніжинської дитячої хореографічної школи»,  вони вкладають частинку власної душі в кожну дитину, бо кожна дитина – особлива, вона має багато можливостей, але їх потрібно розвивати, застосовуючи різні методи. Вчителі з великої літери: Авер’янова Т.М., Бобир Л.В., Ганага А.Г., Гроздовська О.Г.,  Дяконенко Т.В.,  Дяконенко І.П., Евелєкова Т.Д., Колодка І.Є., Ревенчук В.В., Шматок М.В. – саме вони  роблять все для того, щоб кожна дитина стала особистістю, індивідуальною і неповторною, закоханою у чарівний світ мистецтва.

Головне завдання педагогічного колективу «Ніжинської дитячої хореографічної школи» – створити сприятливі умови для прояву й розгортання здібностей дітей, їхнього всебічного гармонійного розвитку, надати можливість подальшого життєвого вибору, свідомого й виваженого.

Контингент Ніжинської дитячої хореографічної школи – 225-250 учнів. Протягом 25 років існування навчального закладу контингент учнів Ніжинської дитячої хореографічної школи був повністю збережений. На сьогоднішній день у контингенті учнів Ніжинської дитячої хореографічної школи  –  250 учнів, а ще  діти та підлітки, які відвідують різні танцювальні ансамблі при школі та підготовчі групи, – більше 250 чол. Потрібно відмітити, що вік малюків, які відвідують підготовчі групи при школі, становить 4-5 років, що значно впливає на виховання творчої особистості дитини.

Випускники Ніжинської дитячої хореографічної школи, а це 386 талановитих творчих особистості (18 випусків) –  гордість навчального закладу.

Більше 50-ти випускників Ніжинської дитячої хореографічної школи навчалися у вищих мистецьких навчальних заходах, серед яких:

 • Ніжинський коледж культури і мистецтв ім. М.Заньковецької  (факультети: «Народна хореографія», «Музика», «Пісенне мистецтво»)
 • Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя (факультет «Музична педагогіка та хореографія»)
 • Чернігівський педагогічний університет (факультет «Фізична культура і хореографія»)
 • Київська муніципальна академія танцю (факультет «Хореографія»)
 • Київська муніципальна академія естрадно-циркового мистецтва (факультет «Хореографія»)
 • Національний університет культури і спорту України (факультет «Спортивний танець»)
 • Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (факультет «Хореографія»)
 • Національний університет культури і мистецтв (факультет «Хореографія»)
 • Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (спеціальність «Хореографія») та ін.

Педагогічний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи не зупиняється на досягнутому, велику увагу приділяючи навчально-методичній роботі. Тісна співпраця поєднує педагогічний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи з:

 • Державним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв України;
 • Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;
 • Інститутом публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Чернігівським обласним методичним центром навчальних закладів культури і мистецтв.

З цією метою на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи майже щорічно проводяться різноманітні навчально-методичні заходи (семінари,  круглі столи, конференції). Серед останніх вагомих:

 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ для викладачів  початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) Чернігівської області   на тему: «Формування духовної культури та творчого потенціалу учнів ПСМНЗ (ШЕВ) засобами музичного та хореографічного мистецтва»  /на прикладі роботи педагогічного колективу 
 • Ніжинської дитячої хореографічної школи з учнями 8 класу, які навчаються за напрямком «Сучасний танець»/ (23 листопада 2011 року);
 • КРУГЛИЙ СТІЛ на тему: «Сучасні тенденції організації навчально-виховного процесу у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах: розвиток та збереження українських народних традицій + удосконалення методики викладання музично-хореографічних дисциплін» (01 червня 2014 року);
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР з проблем розвитку початкової мистецької освіти (хореографічне мистецтво) для викладачів хореографічних шкіл, хореографічних відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів  (шкіл естетичного виховання), керівників і методистів методичних установ,  представників інших навчальних закладів і установ  на тему: «Особливості організації навчально-виховного процесу  в хореографічній школі, на хореографічному відділенні початкового спеціалізованого мистецького  навчального закладу»  /на прикладі роботи Ніжинської дитячої хореографічної школи/ (22-24 квітня 2016 року);
 • ВИЇЗДНЕ ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДИРЕКТОРІВ МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на базі Ніжинської дитячої хореографічної школи (15 березня 2019 року)  та ін.

Музична грамота та слухання музики. Марина Шматок

Урок співів. Евелєкова Тетяна Денисівна

Ансамбль скрипалів "Рондо". Презентація (Частина 1)

Ансамбль скрипалів "Рондо". Презентація (Частина 2)